Розробка та використання сучасних технологій виробництва та переробки продукції вівчарства

Для максимальної реалізації генетичного потенціалу різносторонньої продуктивності (м’ясної, молочної, вовнової та інше) і формування конкурентоспроможності галузі в умовах дефіциту енергоносіїв, у інституті тваринництва ”Асканія-Нова” розроблені ресурсозберігаючі технології виробництва і переробки продукції вівчарства.

Враховуючи, що виробництво ягнятини і молодої баранини у галузі вівчарства є найбільш прибутковим, нами розроблено й апробовано ресурсозберігаючу технологію вирощування ягнят і ремонтного молодняку, яка забезпечує скорочення втрат на утримання тварин на 30-38%, зростання інтенсивності відгодівлі ягнят на 16-21%, підвищення конвертації сировини на 5,6-10,9%, одержання тушок, що відповідають за м’ясними якостями вимогам Євростандартів. Розроблена технологія забезпечує економічний ефект 125-130 грн/гол. та може бути рекомендована для вівчарських господарств Херсонщини з різною формою власності та обсягом виробництва.

Підвищення ефективності галузі вівчарства залежить від збільшення кількості та якості не тільки баранини, а й овечого молока, яке є повноцінним продуктом харчування. Для цього в інституті розроблена ресурсоощадна технологія виробництва та переробки овечого молока на основі створення нової двохстанкової доїльної установки ”Асканія-2” з використанням компонентів виробництва ”Milklain”, яка забезпечує значне зниження бактеріальної забрудненості молока, одержання якісних формованих розсільних сирів при скороченні кількісних втрат на 15-17%. Економічний ефект від використання розробленої ресурсоощадної технології виробництва і переробки молока становить 125-138 грн на вівцематку.

Поряд з ягнятиною, молодою бараниною, молоком та бринзою, овеча вовна була і залишається незамінною сировиною для переробної промисловості. Враховуючи міжнародний досвід та специфіку вітчизняного виробництва в інституті ”Асканія-Нова” розроблено ресурсощадну технологію скорочення втрат вовни в процесах стриження, сортування та зберігання вовни. Розроблена технологія забезпечує скорочення кількісних втрат вовни від її недоотримання в процесі виробництва на 26-47% та профілактику її пожовтіння шляхом застосування мінерально-сольової суміші. Економічний ефект від її застосування в розрахунку на одну голову становить 22-25 грн.

Широке впровадження існуючих та принципово нових технологічних розробок дозволить перетворити вівчарство Херсонщини на конкурентноздатну галузь.

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru